Martina Valenčič, Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana
Kandidatka za županjo MESTA LJUBLJANA na lokalnih volitvah 2014 - rojena. 4. 8. 1985 - poklic grafični tehnik

TRR NLB: SI56 – 0201 0026 1017 751 – volilni račun za županjo MOL

T2 telefon: 0590 40 327 – gsm: 064 160 670     VIDEO PREDSTAVITEV - play

VIDEO DOWNLOAD ZA MEDIJE - video predstavitev  (klik desna miška - shrani na disk)


PREDČASNO GLASOVANJE - GLASUJTE ZAME IN ZMAGAJTE !   
ANKETA RADIO KAOS


Email: martina@zml.si
www.zml.siwww.predsednica.siwww.freetime.si

From: ZUPANJA MESTA LJUBLJANE volitve 2014 [mailto:martina@zml.si]
Sent: Friday, September 12, 2014 10:40 AM
To: 'Ana Porenta'
Subject: MARTINA VALENČIČ, KANDIDATKA ZA ŽUPANJO MESTA LJUBLJANA - za STA - soočenja županskih kandidatov/kandidatk

From: Ana Porenta [mailto: apr@sta.si]
Sent: Friday, September 05, 2014 6:58 PM
To: martina@zml.si

Subject: STA - soočenja županskih kandidatov/kandidatk

Pozdravljeni,

na Slovenski tiskovni agenciji pred lokalnimi volitvami pripravljamo anketna soočenja kandidatov za župane/županje v mestnih občinah. Odgovore, ki jih bomo prejeli od posameznih kandidatov/kandidatk, bomo po občinah združili v skupno vest, zaradi česar so dolžine odgovorov omejene.

Sama pripravljam vest z odgovori kandidatov za župana/županjo Mestne občine Ljubljana. V nadaljevanju vam pošiljam tri novinarska vprašanja, pri katerih so v oklepajih zapisane tudi omejitve znakov. Prosila bi vas, da predvideno dolžino odgovorov upoštevate, saj bomo v nasprotnem primeru odgovore morali skrajšati.

Ob tem vas prosim tudi za podatek o starosti kandidata/kandidatke in poklic.

Za odgovore vas lepo prosim do 12. septembra zjutraj. Prosila bi vas še za potrditev prejema tega sporočila.

1) Naštejte tri prioritetne projekte, ki jih boste izpeljali, če boste izvoljeni za župana/županjo. (največ 150 znakov)

-predvsem je potrebno najprej zagotoviti Ljubljani vsestranski in precej močnejši razvoj turizma, povezati Ljubljano z bližnjimi evropskimi mesti - zagotoviti povezanost gospodarstva vseh podjetij, predvsem malim in srednjim podjetjem.

-ustanoviti razvojno banko mesta Ljubljane

-ustanoviti mestno policijo, da bo pričela raziskovati ves kriminal, tudi kriminal javnih uslužbencev, politikov, sodišč ter redne policije. Na vsa kriminalna dejanja katera se dogajajo v mestu Ljubljana, je potrebno najti ustrezne odgovore.

2) Glede na trenutno finančno stanje občine, kako nameravate zagotoviti sredstva za izvedbo teh (in drugih) projektov? (največ 250 znakov)

Ljubljani je potrebno omogočiti čim večjo možnost potrošnje, trgovino in odprto delovanje vsega gospodarstva, onemogočiti monopolne gospodarske, politične in korupcijske skupine, ter jim preprečiti medijsko blokado. Dejansko približati in povezati Ljubljano z drugimi evropskimi in svetovnimi investitorji ter jim omogočiti korektno poslovanje ter ukiniti administrativne ter vse druge ovire.

3) Kako boste uresničevali vlogo Ljubljane kot prestolnice Slovenije? (največ 250 znakov)

Pripravljen in izdelan imam projekt: LJUBLJANSKI STRATEŠKI PROJEKT SLOVENIJE

Ljubljana je glavno mesto Slovenije in postati mora zgled celotni Sloveniji.

Ljubljana zavira razvoj celotne Slovenije. Veliko delam z ljudmi iz vse Slovenije, promoviram slovenski turizem na FREETIME.si.

Ljudje iz vse Slovenije so prepričani, da je Ljubljana leglo zla, kar negativno vpliva na vse.

To pomeni, da se mora predvsem Ljubljana spraviti z vso Slovenijo.

Kot županja Ljubljane bom izvedla še demilitarizacijo Ljubljane, preprečila delovanje vseh vojaških aktivnosti, onemogočila ves vojaški transport preko Ljubljane. Vse vojaške osebnosti, vključno s predsedstvom Slovenije, katero naj bi bilo vrhovno poveljstvo slovenske vojske, bo moralo preseliti svoje urade izven Ljubljane.

Za odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujem!

Lep pozdrav,
Ana Porenta
Slovenska tiskovna agencija
040/831-958

Martina Valenčič, Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana
Kandidatka za županjo MESTA LJUBLJANA na lokalnih volitvah 2014 - rojena. 4. 8. 1985 - poklic grafični tehnik

TRR NLB: SI56  0201 0026 1017 751  volilni račun za županjo MOL

T2 telefon: 
0590 40 327  gsm: 064 160 670   VIDEO PREDSTAVITEV

Email: martina@zml.si www.zml.siwww.predsednica.siwww.freetime.si